>

Etické a neetické SEO

Etické a neetické SEO

Existuje celá řada způsobů, díky kterým lze zvýšit návštěvnost webových stránek. Všem metodám, pomocí nichž k tomu dochází, se říká souborně seo optimalizace Seolight.cz. tyto metody lze rozdělit do několika základních okruhů.

Základní dělení těchto metod je na etické a neetické metody. Taktéž bychom z nich mohli sestavit žebříček podle účinnosti na celkový výsledek návštěvnosti. Další možností je roztřídit metody na ty, které lze přímo ovlivnit v nastavení webových stránek a ve zdrojovém kódu a na ty, které z prostředí stránky ovlivnit nelze, a jsou plně závislé na okolí.

zdrojový kód

V našem článku bychom se chtěli zabývat první skupinou – rozdělení metod optimalizace pro vyhledávače podle přístupu – na etické a neetické.

Mezi neetické metody patří především spam a skrytý text. Paradoxně obě metody patří mezi jedny z těch neúčinnějších, nicméně jejich používání by se vám z dlouhodobého hlediska mohlo pěkně vymstít. Do spamu řadíme především hromadné rozmisťování zpětných odkazů do zpráv, komentářů, fórů, nebo kamkoliv jinam.

Nicméně nepleťte si tento pojem s klasickým linkbuildingem – ten je velice účinný a řadí se mezi etické metody. Zásadní rozdíl v těchto dvou metodách je v tom, že linkbuilding se zaměřuje sice na umisťování odkazů, ale v menším poštu. Důraz je kladen především na kvalitu. Kdyžto klasický spam operuje především s počtem.

pracující žena

Další neetickou metodou je skrytý text. Jedná se o text, který je na webových stránkách sice umístěn v kódu, nicméně na stránce je neviditelný. Díky tomuto textu je zásadně zvyšována návštěvnost stránek.

Mezi etické metody pak patří již zmíněný linkbuilding a správné nastavení webových stránek. Kromě klasického rozlišování úrovně nadpisů, podtrženého a tučného textu, hraje velkou roli i zabezpečení stránky a to, zda je web validní a responzivní. Roli může hrát i dodržování pravidel přístupnosti.

Published by