Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.  Internetový obchod "KUCHYNĚ a NÁBYTEK HAAG" adresou www.haag.cz, majitel pan Rafal Jan Gruca, se sídlem 8. pěšího pluku 2389 ,738 01 Frýdek-Místek.


1. Obchod: e-shop, provádí prodej zboží prostřednictvím internetové sítě. 


2. Objednávky na zboží jsou přijímány prostřednictvím internetu. Za tím účelem je potřeba vyplnit objednávkový formulář. Po jeho odeslání obdrží kupující zprávu e-mailem, že objednávka byla přijata. O vyskladnění je zákazník informován kurýrní službou, případně pracovníkem firmy HAAG .


3. Čas realizace je obvykle 1-14 pracovních dní, v závislosti na dostupnosti zboží na skladě.

5. Po zkompletování objednávky je zboží odesláno Kupujícímu. Předpokládaný čas dopravy je max. 3 pracovní        dny. 


6. Termin obdržení zásilky = doba realizace + předpokládaná doba dopravy.


7. V případě nedostupnosti některé z částí objednávky je o této skutečnosti klient neprodleně informován a je tedy na něm, zda bude objednávka odeslána z části, nebo až po úplném zkompletování, či bude zrušená.


8. V případě prodejních akcí nebo výprodejů, je za nabízenou cenu prodáván jen omezený počet kusů daného zboží. Objednávky jsou vyřizovány postupně tak jak jsou zaregistrovány v systému a to až do vyprodání uvedených položek.


9. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a to včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednávky. E-shop si vyhrazuje právo změny (např. uvedení nového výrobku, promo akce, výprodeje, kurzové změny, změny sazby DPH).


10. Za objednané zboží může kupující zaplatit těmito způsoby :  

    
      Platba v hotovosti - při převzetí zboží od kurýrní služby (dobírka)

      Bezhotovostní platbou - bankovní kartou  (dobírka)

      Převodem na uvedený bankovní účet.

11. Osobní odběr je nutné zákazníkem zrealizovat a zboží vyzvednout do deseti dnů od jeho doručení na výdejní místo. Po tuto lhůtu je vyzvednutí bezplatné. Po této době bude účtováno skladné ve výši 20,- Kč za každý i započatý den.  O skutečnosti, že je zboží připraveno je klient informován emailovou, nebo sms zprávou. 

V případě, že si klient zakázku objedná na určitý termín, platí tato lhůta od následujícího dne po uplynutí deseti dní od smluveného termínu. 

 

12. Objednané zboží je odesíláno pomocí kurýrní služby PPL.
        Cena za dopravu :

       215 Kč – při platbě na účet před dodáním zboží

       215 Kč - platba v hotovosti při převzetí (dobírka)

       215 Kč - bezhotovostní platba při převzetí (dobírka)


13. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky


14. Ke každé objednávce je vystavena faktura , která je zároveň kupní smlouvou ve shodě s obchodním zákoníkem  České republiky.


15. Příslušným soudem pro řešení případných sporů je soud příslušný místu prodeje .


16. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


17. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně do 48 h. hlásit přepravcimu. Za vady vzniklé při přepravě neručíme.  Při převzetí balíku je potřeba ihned  požadovat po řidiči, aby zaznamenal převzetí s výhradou, pokud by byl karton viditelně poškozen. Poškození kartonu nemusí znamenat, že je poškozen obsah, ale bez nahlášení tohoto viditelného poškození již pak není možné reklamovat zboží jako poškozené při přepravě. 

Na veškeré zboží poskytujeme záruční  lhůtu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na skryté výrobní vady.  

Zakoupené zboží je možné po dohodě vrátit spolu s fakturou  do čtrnácti dnů nepoškozené, bez známek používání. Originální obal vráceného zboží není pro případ uplatnění odstoupení od spotřebitelské smlouvy ve 14 denní lhůtě nutný, avšak dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku. Riziko za případné poškození zboží při přepravě je plně na odesílateli , proto je potřeba se před odesláním zboží dohodnout s dodavatelem na způsobu balení. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později. Peníze za vrácené zboží je odesíláno do 5-ti pracovních dní výhradně bankovním převodem a nebo poukázáním poštovní poukazkou dle údajů uvedených v objednávce. Náklady za zpětnou dopravu hradí kupující. 

 Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

V souladu s §620 odst. (3) Občanského zákoníku, není třeba vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit daňový doklad (faktura). Záruční opravu lze uplatnit pouze z fakturou za reklamované zboží. Reklamace na výrobky HAAG  lze uplatňovaat pouze u prodejce. V případě, že kupující již nemá fakturu -daňový doklad na zboží, které reklamuje, je povinen jiným hodnověrným způsobem doložit, že zboží nakoupil u prodejce. 


18. Reklamace, opravy v záruce a případný servis se realizují na adrese Rafal Jan Gruca  - Digestoře HAAG  8. pěšího pluku 2389 ,738 01 Frýdek-Místek , a to do 30 dnů od převzetí výrobku.

Závadu zboží - reklamaci  je třeba nahlásit písemně na emailové adrese  info@haag.cz. Zpráva musí obsahovat kontaktní údaje zákazníka, číslo faktury za reklamované zboží, stručný popis závady. Pro urychlení reklamačního řízení vyžadujeme odeslat na emailovou adresu info@haag.pl fotografie poškození. Na tento email bude obratem (24h) odpovězeno a zákazník bude informován o dalším postupu. 

Náklady na přepravu zboží k opravě zboží v rámci záruky hradí prodejce. V případně pozáručního servisu je platí zákazník. Vždy je však potřeba předem dohodnout způsob zabalení a zabezpečení výrobku proti poškození při přepravě.

Reklamace na kompletnost zásilky se přijímají do 48h od převzetí zásilky.

Sklad v žádném případě nepřebírá zásilky odeslané dobírkou. Po posouzení příčiny reklamace je zboží buď opraveno nebo vyměněno za bezvadné, pokud to již není možné např. z důvodu vyčerpání zásob,  je kupujícímu nejprve nabídnuta výměna za zboží stejného charakteru a v následujícím kroku vrácení kupní ceny za zboží.  Náklady spojené s dopravou zboží vráceného v čtrnáctidenní  lhůtě, bez udání důvodu, jdou na vrub kupujícího.

Právo na vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu, a to bez udání důvodu, má kupující po dobu 14 dní. Je povinen v této době  prokazatelně informovat prodejce buď písemně (rozhodující je datum doručení) nebo prostřednictvím emailu na adresu  info@haag.pl .  Zboží je nutné vrátit bez jakýchkoliv známek použití, v původním obalu, včetně všeho příslušenství, zabezpečovacích prvků a faktury.  Prodejce je povinen vrátit celou částku včetně nákladů za dopravu uvedenou na faktuře a to na účet kupujícího do 14 dní od převzetí zboží.

*Cena s DPH, plus dodatečné přepravní náklady závisí na i volbě platby.
**Minimální cena za dopravu*
***Cena za volání na infolinku je podle ceíku Vašeho operátora.
Náčítání stránky..

Loader